2020 Canada/USA Mathcamp

2020 Canada/USA Mathcamp

2020 Canada/USA Mathcamp 2020 加拿大/美国数学夏令营 项目介绍 Canada/USA Mathcamp(加拿大、美国数学夏令营)作为是一个为期5周的高中生暑期项目,为拥有数学天赋的学生提供了一个更全面的平台,带领 …